top of page

TEHDİT SUÇU

Güncelleme tarihi: 28 Haz


Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında, 106. Maddesinde düzenlenen tehdit suçu en basit haliyle; vücut, hayat, cinsel dokunulmazlık, mal varlığı vb. değerler üzerinde geleceğe yönelik bir saldırı, kötülük beyanıdır. Bu suç tipinde korunan esas hukuki değer, bireyin karar verme ve buna uygun hareket etme hürriyeti yani özgür iradedir. Tehdit suçu kişiyi bu hürriyetten mahrum edecek bir suç tipidir. Aynı zamanda tehdit suçu geçmişe yönelik olarak işlenemez.tehdit suçu


Herkes bu suçun mağduru olabilmektedir ancak tehdit suçuna maruz kalan kişinin tehdit edildiğini anlayabilecek kapasitede olması gerekmektedir. Dolayısıyla yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı bu suçta mağdur olmayı etkileyen durumlardır.

Fail de, öyle bir zararı verebilecek kapasitede olmalıdır yani failin bu tehdidi hayata geçirmeye, icra etmeye muktedir olması lazımdır. Buna mukabil, tehdide muhatap olan kişi, söz konusu tehditvari sözlerden hiçbir şekilde korkmayabilir. Bu tehdit suçunun işlenmiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Sarf edilen tehditin makul, ortalama bir kişiyi korkutmaya müsait olup olmadığı objektif olarak incelenmelidir.

Hayata, vücut bütünlüğüne ya da cinsel dokunulmazlığa yönelik bir söz sarf edildiğinde bu söz objektif olarak korku yaratabilecek nitelikte olduğundan, bu değerler yönünden başkaca bir şey aranmamalıdır. Ancak TCK madde 106’nın birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” ifadesinin geçmesi sebebiyle malvarlığı üzerinde sarf edilecek tehditlerde “büyük bir zarara uğratması” şartı aranmalıdır. Aynı zamanda 12 Mayıs 2022 tarihinde maddenin birinci fıkrasına eklenen “Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.” cümlesiyle bu suçun kadına karşı işlenmesi durumu ayrı olarak korunmuştur.

Tehdidin yüz yüze yapılması zorunlu değildir, mağdurun gıyabında da tehdit yapılabilir. Bir kişinin evinin duvarına çarpı işareti koyulması gıyapta tehdite örnektir.

Tehdit suçunun; silahla (Bu nitelikli hal için silahın sadece taşınıyor olması yeterli değildir. Tehdit suçunda silahın nitelikli hal olup cezayı artırabilmesi için, olayda faili tarafından bir şekilde mağdura karşı gösterilmiş olması gerekmektedir.), kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla (Sadece mektup değil, kimden geldiği belli olmayan SMS ya da mail de daha sonra yapılacak araştırmalar neticesinde kimin gönderdiği anlaşılsa dahi bu nitelikli hal oluşmuştur.) veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde cezasında arttırıma gidilecektir.

Son olarak tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. izmir ceza avukatı

Comments


bottom of page