top of page

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Güncelleme tarihi: 28 Haz


Türk Ceza Kanunu madde 104’te düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; 15 yaşını bitirmiş ve 18 yaşından küçük çocuğun cebir,hile, tehdit olmaksızın karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girmesi ile oluşur. Bu suç tipinde mağdurun, fillin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip durumdaki bir kişi olması gerekmekle birlikte, fillin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip değilse gündeme gelecek suç tipi Türk Ceza Kanunu madde 103’te düzenlenen “Cinsel İstismar” suçudur. Bununla beraber failin yaşının bir önemi yoktur. Bu suç pekâlâ bir çocuk tarafından da işlenebilir.izmir ceza avukatı


Bu suça maruz kalan mağdurun, daha önce yaşanmış bir cinsel deneyiminin olmasının bu suçun oluşumunda herhangi bir önemi yoktur.

Soruşturulması mağdurun şikayetine bağlı bu suç tipinde kanunda sayılan bazı durumlarda şikayet zorunluluğu ortadan kalkar. Bunlardan biri aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen “ensest” suçudur. “(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenen maddeye göre arasından evlenme yasağı olan kişiler –mağdurun 15 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olması şartıyla- tarafından işlenmesi durumunda şikayet aranmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 129’a göre arasında evlenme yasağı olan kişiler şunlardır:

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır.

Ancak burada değinilmesi gereken önemli bir husus vardır ki o da, Türk Medeni Kanunu madde 11’e göre kişinin evlenme ile ergin kılınmasıdır. TCK madde 104’ün çok açık olmaması sebebiyle bir meslek veya sanatın icrası dolayısıyla kazai rüşt kararı alınması, evlilik harici bir sebeple ergin kılınması söz konusu ise bu kişiye karşı reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenebileceği görüşleri mevcuttur.

Soruşturulması şikayete bağlı olmayan bir diğer durum ise suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlidir. Yine aynı maddenin 3.fıkrasında bahsi geçen bu durum kanunda herhangi bir boşluk oluşturmamak ve çocuğun üstün yararını korumak amacıyla getirilmiştir.

Bu suç tipinde şikayete bağlı hallerde şikayetin bizzat mağdur tarafından yapılması gerekir. izmir ceza avukatı

Comentarios


bottom of page