top of page

KIDEM TAZMİNATI HAKEDİLEREK İŞTEN AYRILMA

İşçinin kıdem tazminatını hak ederek işten ayrılabileceği durumlar soru cevap halinde açıklanmıştır. Her somut olay nazarında farklı hukuki durumların mevcut olabileceğini vurgulamakla işten ayrılma veya işten çıkarılma durumlarında profesyonel bir yardım alınması hak kayıplarının önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

Ücret-Maaş alacağınız var mı? Fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri alacağınız var mı?

Ücret alacağı işçiye iş akdini haklı nedenle fesih hakkı tanımaktadır. Aynı şekilde fazla mesai bayram tatili alacağı da ücretten sayıldığı için aynı fesih hakkı bu alacakların ödenmemesi durumunda da mevcuttur. Ancak bunun da teknik detaylarının bulunduğunu peşinen söylemek gerekir. Zaman zaman işverenler tarafından "bordro hilesi" olarak da bilinen yöntemlere başvurularak işçinin fazla mesai ücretinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ücret bordronuzun imzalı olup olmadığı, ücretin bankadan yatırılıp yatırılmadığı, iş sözleşmenizde özel hükümlerin bulunup bulunmadığı gibi etkenler irdelenerek iş avukatı eşliğinde harekete geçmek gerekmektedir. Bu konuda sorularınızın bulunması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sigorta priminiz eksik gösteriliyor mu?

Eğer sorunuzun cevabı evet ise işten ayrılıp tazminatlarınızı alabilirsiniz. Uygulamada maaşların asgari ücret üzerinden gösterilip kalan tutarın elden verildiği sıkça görülebilmektedir. Maaşın tutarı tanıklarla, TÜİK verileriyle veya sendikalara yazılan yazılar ve iş avukatı incelemesi ile ortaya çıkabilmektedir ve bu hususlar işçinin elini kuvvetlendirmektedir. Bu konuda sorularınızın bulunması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Evlilik nedeniyle iş akdi feshedilebilir mi?

Evet, evlilik nedeniyle iş akdi haklı nedenle feshedilip tazminatlarınızı alabilirsiniz. Kanun koyucu, kadın işçilere evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini tek taraflı feshetme yetkisi vermiştir. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isterseniz bu hususu sözlü olarak yapmak yerine bir avukat katkısıyla ihtar yoluyla ve ihtarda dikkat edilecek hususlara yer verirseniz daha sağlıklı bir şekilde kıdem tazminatınıza kavuşabilirsiniz.

Göreviniz olmayan işlerde mi çalıştırılıyorsunuz?

Cevabınız evet ise diğer hukuki koşullarında varlığı halinde tazminatlarınıza hak ederek işten ayrılabilirsiniz. Ancak göreviniz olmayan işlerde çalıştığınıza ilişkin ispat yükü işçidedir. Bu nedenle tanık, mail, fotoğraf gibi ek delillerin bulunması, tazminatlarınıza sağlıklı bir şekilde ulaşmanız için önemlidir. Örneğin güvenlik görevlisi olarak bir işyerinde çalışmanıza rağmen temizlik, inşaat işleri gibi işlerde çalıştırılmanız halinde iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bunun için işyerine gitmeyi bırakmadan önce ihtar düzenlenmesi önem arz eder. Bu tür davalarda hukuki destek alınması önem arz etmektedir.


Emeklilik için yaş dışında tüm şartları tamamladınız mı?

İlk sigortalılığı 08.09.1999 tarihinden önce olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gün ödemiş olması,

İlk sigortalılığı 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında olan çalışanlar için, sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın 7000 prim ödeme gün sayısı veya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olması halinde emeklilik nedeniyle iş akdini tek taraflı feshederek kıdem tazminatınıza hak kazanabilirsiniz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek "Kıdem Tazminatına Esas Yazı"nın temin edilmesi ve işyerine ibrazı gerekmektedir. İşyerine ibraz uygulamada emeklilik nedeniyle istifa talebinin işveren tarafından alındığına ilişkin bir "alındı" şerhiyle gerçekleşir. İşveren tarafından bu tazminatın ödenmemesi halinde izmir iş avukatı aracılığıyla dava açarak ivedilikle kıdem tazminatı alınabilmektedir.

Comments


bottom of page