top of page

Kıymet Takdirine İtiraz Davası

Kıymet Takdirine İtiraz Davası


Giriş

Kıymet takdiri, icra ve iflas hukuku kapsamında önemli bir yere sahip olan bir süreçtir. Bu süreçte, borçlunun mal varlığının gerçek değeri belirlenerek, borcun tahsili için yapılacak satış işlemlerine temel teşkil eder. Ancak kıymet takdirine ilişkin belirlemeler her zaman taraflarca kabul edilmeyebilir. Bu durumda, kıymet takdirine itiraz davası gündeme gelir. Bu yazımızda, kıymet takdirine itiraz davasının hukuki dayanakları, süreci ve sonuçları ele alınacaktır.kıymet takdirine itiraz


Kıymet Takdirinin Hukuki Dayanağı

Kıymet takdiri, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 128. ve 129. maddelerinde düzenlenmiştir. İcra memuru, borçlunun taşınır veya taşınmaz malını icra müdürlüğünün belirlediği bilirkişiler aracılığıyla değerlemesini yapar. Bu değerleme, borcun tahsili için yapılacak satış işlemlerinde esas alınır.


Kıymet Takdirine İtirazın Hukuki Dayanağı

Kıymet takdirine itiraz, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 128/a maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıymet takdirine itiraz eden taraf, icra mahkemesine başvuruda bulunarak, kıymet takdirinin iptalini veya yeniden yapılmasını talep edebilir.


İtiraz Süreci

1. İtiraz Süresi: Kıymet takdirine itiraz, kıymet takdir raporunun tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre, tebliğ tarihinden itibaren başlar ve süreye uyulmaması halinde itiraz hakkı kaybedilir.

2. İtirazın Yapılması: İtiraz, icra mahkemesine dilekçe ile yapılır. Dilekçede, itirazın dayanakları ayrıntılı olarak belirtilmeli ve gerekli belgeler eklenmelidir. İtirazın gerekçeleri arasında, kıymet takdirinin hatalı olduğu, bilirkişilerin objektif olmadığı veya değerlemenin usule uygun yapılmadığı gibi hususlar yer alabilir.

3. Mahkeme Süreci: İcra mahkemesi, itirazı değerlendirirken bilirkişi raporunu ve tarafların beyanlarını dikkate alır. Gerekli görülmesi halinde, mahkeme yeni bilirkişi atanmasını ve yeniden değerleme yapılmasını isteyebilir. Mahkeme, itirazı haklı bulursa, kıymet takdir raporunu iptal eder veya değiştirir.


İtirazın Sonuçları

Kıymet takdirine itirazın kabul edilmesi halinde, yeni bir kıymet takdiri yapılır ve bu yeni değerleme esas alınarak borçlunun mal varlığı satılabilir. İtirazın reddedilmesi durumunda ise, mevcut kıymet takdir raporu geçerli olur ve buna göre satış işlemleri gerçekleştirilir. İtiraz sürecinde genel icra işlemleri durdurulmaz, ancak haciz uygulanan mal varlığının satışının yapılabilmesi değeri netleşmediği için satış günü verilemeyecek olup satış işlemleri kıymet takdirinin kesinleşmesine kadar duracaktır.


Sonuç

Kıymet takdirine itiraz davası, borçlular ve alacaklılar için önemli bir hukuki mekanizmadır. Bu dava, borçlunun mal varlığının doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve adil bir icra sürecinin yürütülmesini sağlar. Ancak itiraz süresi ve gerekçeleri konusunda titizlikle hareket edilmesi gerekmektedir. Hukuki destek almak, itiraz sürecinde tarafların haklarını daha etkin bir şekilde savunmalarına yardımcı olabilir.


Kaynakça

- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

- Yargıtay Kararları

- Doktrinel Kaynaklar


Bu yazımız genel bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Özel hukuki sorunlarınız için bir izmir icra avukatı avukata danışmanız önerilir.

Kommentare


bottom of page