top of page

ANLAŞMALI BOŞANMA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Güncelleme tarihi: 28 Haz

Anlaşmalı boşanma evliliğin taraflarının boşanma ve boşanmaya bağlı diğer (velayet, nafaka, tazminat, ziynet eşyası, edilen malların paylaştırılması, mevcut kredi borcu vs.) talepler konusunda mutabakata vararak üzerinde anlaşarak evliliği sonlandırma şeklidir.

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu madde 166. Maddesinde düzenlenmiştir.

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”izmir boşanma avukatı


Kimler anlaşmalı boşanabilir? Şartları nelerdir?

Kanun metninde açıkça belirtildiği üzere anlaşmalı boşanma davasını en az 1 yıldır evli olan taraflarca açılabilmektedir. İki tarafın da tüm konularda ortak karar vererek mutabakata varmış olmaları önemlidir. Aksi durumda herhangi bir çekişme durumunda anlaşmalı boşanma davası devam ettirilemez.


Anlaşmalı boşanma davası için iki tarafın da dava açması gerekli midir?

Hayır. Boşanma kararı veren çiftlerden yalnızca birinin dava açması anlaşmalı boşanma davasının yürütülmesi için yeterlidir.


Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Taraflar boşanma davasına esas olması adına boşanma konusunda anlaştıklarına dair iki tarafında imzasının bulunduğu bir protokol hazırlayabilirler. Bu protokolde boşanmaya bağlı diğer talepler konusunda da mutabakata varılır. Diğer talepler; ortak çocuk varsa çocuğun velayetinin kime verileceği, velayet verilmeyen tarafın çocuğu ile kişisel ilişki kurma düzeni, nafaka, maddi – manevi tazminat, ziynet eşyaları, edinilen malların paylaştırılması, son olarak oturulan evde bir tarafın devam etmesi gibi hususlar kararlaştırılır.


Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında taraflar karşılaşır mı?

Bu tip boşanma davalarında diğer çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak duruşmaya iki tarafında aynı anda bizzat katılmaları gerekmektedir. Avukat ile temsil edilen bir taraf olsa dahi hakim tarafları bizzat dinleyerek davayı sonuçlandıracaktır.

Dava süreci ne kadar sürer? Nüfusa ne zaman işler?

Anlaşmalı boşanma davasının açıldığı adliyede bakmakla görevli mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte, bu davalarda dava açıldıktan hemen sonra mahkeme ile görüşerek uygun görülecek en yakın tarihte duruşmaya iki tarafın da katılacağı iletilmesi durumunda erken bir tarihe duruma günü verilebilir. Duruşmada karar verilmesi ardından boşanma kararının kesinleşme süreci vardır. Boşanmaya dair verilen karar hakkında tarafların istinaf mahkemesine gönderme hakları mevcut olup taraflar bu haklarından feragat ettiklerini mahkemeye dilekçe ile bildirmeleri durumunda en hızlı şekilde boşanma kararı kesinleşecek ve nüfus kayıtlarına işlenmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

Boşandıktan sonra hemen evlenebilir miyim?

Anlaşmalı boşanmalara özgü olmamakla birlikte bütün boşanma davalarında boşanma kararının kesinleşmesinden sonra evlilik gerçekleştirilebilecektir. Ancak boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden hemen sonra evlenebilecekken, boşanan kadın kanun gereği boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün geçmemekle yeni bir evlilik yapamayacaktır. Yeniden evlenmek isteyen kadın tekrardan boşandığı eşi ile evlenmek isterse 300 gün beklemek zorunda değildir.

Bir diğer durum ise 300 gün beklemeden yeni bir evlilik yapmak isteyen kadın hamile olmadığını ispat ederek mahkeme kararı ile bu süreyi beklemeden yeni bir evlilik yapabilir.

Kadın için bekleme süresi

Madde 132- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”


Bu yazımız genel bir bilgilendirme olup özel hukuki mesele ile ilgili izmir boşanma avukatı bir avukattan destek almanız önerilir.

Comments


bottom of page